Home

MeMo - een stem in het onderwijs

Wat doet MeMo?

Het is kinderlijk eenvoudig: alles gaat beter als we naar elkaar luisteren en samenwerken.

Dat is het doel van medezeggenschap op de school. Als de schoolleiding, de leerlingen , de docentenen de ouders naar elkaar luisteren en samenwerken, wordt het onderwijs beter en wordt de school een betere werkomgeving voor zowel leerlingen als docenten. We weten allemaal, dat naar elkaar luisteren en samenwerken niet altijd vanzelf gaat. Vaak is hulp van een buitenstaander dan een oplossing. MeMo biedt die hulp:

  • Training in effectief vergaderen overleggen en onderhandelen.
  • Cursus WMS: hoe zit de medezeggenschap in elkaar, wat zijn de regels?
  • Begeleiding en advies aan medezeggenschapsraden, structureel en incidenteel.
  • Coaching en begeleiding van schoolleiding in het effectief benutten van de medezeggenschap.

 

 

Wat MeMo biedt:

 

Training effectief vergaderen overleggen en onderhandelen. Drie avonden trainen met acteurs.

 

Cursus WMS. De basisprincipes, de spelregels en hoe daarmee om te gaan. Twee avonden boeien en stoeien met regels.

Begeleiding en advies. MeMo bezoekt u op locatie, beleeft vergaderingen mee, evalueert, geeft faadback en advies

 

Begeleiding en coaching van schoolleidingen en docenten met een organisatorische taak. Maat werk in organisatieadvies.

 

Advies en coaching van schoolleiding in het effectief omgaan met medezeggenschap

 

MeMo doet onderzoek in het veld van het onderwijs in binnen- en buitenland. MoMo werkt mee aan EU-projecten

.

Een heldere visie en uitgangspunten maken het verschil!

Waarom kiezen voor MeMo en niet voor een van de vele andere trainings- en adviesbureau's?

MeMo onderscheidt zich in kwaliteit door een helder visie en daaruit afgeleide uitganspunten. Daardoor komt MeMo met een andere aanpak dan anderen, met andere resultaten.

 

De visie:

Medezeggenschap is gebaseerd op luisteren en samenwerken.

 

De uitgangspunten:

  • De schoolleiding en de medezeggenschapsraad zijn partners, geen tegenstanders.
  • De schoolleiding en de medezeggenschapsraad hebben dezelfde doelen.
  • Oplossingen kunnen niet gevonden worden in conflict. Conflicten moeten opgelost worden om problemen aan te kunnen pakken.
  • Conflicten oplossen begint met luisteren naar de ander en de ander willen begrijpen.
  • Een medezeggenschapsraad kent individuen met eigen kwaliteiten. Het optimaal benutten ervan brengt kwaliteit.
  • De wet is een canon, geen kanon. De regels helpen, maar zijn geen wapens.

 

 

Contact?

Denkt u dat MeMo u van dienst kan zijn? hebt u vragen? Bent u geïnteresseerd? Mail!. Memo geeft antwoord!

memotraining@mail.com

Copyright ┬ę All Rights Reserved